Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Elevplansmøder og forældremøder.

 

Der afholdes i samråd med forældrene 2 møder årligt, efterår og forår, et elevplansmøde om den enkelte elev. Elevens kontaktperson holder mødet med forældrene. Talepædagog og fysioterapeut deltager i det omfang forældre og personale ønsker det, ligesom plejefamilier og aflastnings-institution kan deltage.

 

Ud fra elevplanen dannet i ”MinUddannelse” drøftes elevens standpunkter og udvikling og det aftales hvilke mål, der skal opstilles for eleven for den kommende periode.

Det er også på dette elevplansmøde at elevens fremtid drøftes og planlægges med hensyn til tilbud og muligheder efter endt skolegang på Kildebakken. I situationer hvor eleven skal skifte team i det følgende skoleår, deltager personalet fra det nye team i forårets elevplansmøde, såfremt det er muligt. Der holdes 1 forældremøde om året pr. gruppe. I øvrigt afholder de enkelte lærere og pædagoger møder og samtaler med forældrene efter behov.